คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ควบคุม (“) ของคุณ คุณ/ของคุณ“) การใช้งานเว็บไซต์ thaibookmaker.com (“เว็บไซต์“) และกำหนดวิธีที่เจ้าของเว็บไซต์ (“เรา/เรา/ของเรา“) จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้และเป็นส่วนเพิ่มเติมจากและจะไม่ทำให้เสื่อมเสียในทางใด ๆ จากข้อกำหนด คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับที่ทำในข้อกำหนด โดยการเข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้เว็บไซต์ คุณตกลงและยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

เราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งควบคุมการเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรภาคเอกชน (“กฎหมายความเป็นส่วนตัว” ). “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลบัตรเครดิต ) และเพศ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถติดต่อบุคคล ณ สถานประกอบธุรกิจ เช่น ตำแหน่งหรือตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ หรือที่อยู่ธุรกิจ เราจะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

ตามที่กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวกำหนด เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ กฎหมายความเป็นส่วนตัว เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อได้ทางอีเมลดังนี้:

[email protected]

การรวบรวมข้อมูลและการใช้งาน

=อันเป็นผลมาจากการเยี่ยมชม เว็บไซต์ เราอาจบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เช่น หน้าที่ดู เวลาและวันที่เข้าถึง การตั้งค่าการค้นหาและการนำทางเว็บไซต์ และพฤติกรรมการคลิกของคุณ

นอกเหนือจาก ข้างต้น เราอาจติดตามข้อมูลโดยรวมบางอย่างที่ไม่สามารถติดตามบุคคลใดเป็นการส่วนตัวได้ (“ข้อมูลรวม”) เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด จำนวนผู้เข้าชมแต่ละหน้า และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อหาแนวโน้มและสถิติโดยรวม แต่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยในรูปแบบรวมเท่านั้น และจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการรวม ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ของเรา รวมถึงผ่านการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณเข้าถึงไซต์และปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณดูเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่แลกเปลี่ยน ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลโดยรวม รวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเวลาในการเข้าถึงเว็บไซต์ แก่ผู้ขาย ตัวแทนบริการ ผู้โฆษณา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราอาจมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือเราในการให้บริการแก่คุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการสื่อสารของคุณบนเว็บไซต์นี้ตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิ์ของเรา และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษา การดำเนินการ คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายบนเว็บไซต์ หรือเมื่อเราเห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานที่สืบทอดต่อเมื่อมีการควบรวมกิจการ การรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรอื่น ๆ ที่เราเข้าร่วมหรือให้กับผู้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเราหรือเกือบทั้งหมด

อายุส่วนใหญ่| ||155

This Website is not intended for individuals under the age of 18 and the materials provided on the Website and Services are not targeted at individuals under the age of 18. By using the Website You represent and warrant that You are above the age of 18 and the age of majority in Your jurisdiction. If You are under the age of 18 or the age of majority in Your jurisdiction You agree to stop using the Website immediately.

คุกกี้และวิดเจ็ต

เราอาจใช้ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เรียกว่าคุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์เว็บไซต์โดยรวม คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้จะไม่อนุญาตให้เราระบุตัวตนของคุณ หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้ในขณะที่เข้าถึงเว็บไซต์ อาจเป็นไปได้ที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ

เว็บไซต์อาจมีวิดเจ็ตซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเว็บของคุณ นิสัยเพื่อให้คุณเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ วิดเจ็ตซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจฝังอยู่บนเว็บไซต์และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ให้โดยผู้เยี่ยมชมซึ่งเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ผู้โฆษณาของเราอาจวางและอ่านวิดเจ็ตดังกล่าวในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณหรือใช้เว็บบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจรวบรวม ใช้ และแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ให้ไว้ได้ตามต้องการ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ เราไม่มีการควบคุมโดยตรงเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ ดังนั้นการใช้ข้อมูลนี้จึงไม่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

We provide links to other websites or resources over which We do not have control (“External Websites”). Such links do not constitute an endorsement by Us of those External Websites. You acknowledge that We are providing these links to you only as a convenience, and You further agree that We are not responsible for the content of such External Websites. Your use of External Websites is subject to the terms of use and privacy policies located on the External Websites.

โดยการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับเว็บไซต์ภายนอก ข้อมูลนี้โดยทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ตำแหน่งที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อเสนอบนเว็บไซต์ของเราที่คุณเลือกเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก และเวลาและวันที่คุณเชื่อมโยง เว็บไซต์ภายนอก

ผู้อ้างอิง

ในขณะที่เราไม่ทำการค้า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราอาจได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการอ้างอิงเมื่อผู้เข้าชมจาก เว็บไซต์คลิกออกไปยังเว็บไซต์ภายนอก

ตัวแทน/ผู้ให้บริการ

บางครั้ง เราอาจจ้างผู้ให้บริการการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอก (“ผู้ให้บริการอีเมลออกอากาศ”) เพื่อช่วยเหลือเราในการติดต่อผู้เยี่ยมชมของเราโดยให้บริการอีเมลออกอากาศสำหรับเรา หากคุณให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับเราและเลือกที่จะรับอีเมลจากเรา เราอาจแบ่งปันชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณตามความจำเป็นสำหรับผู้ให้บริการอีเมลออกอากาศดังกล่าวเพื่อให้บริการนั้น ผู้ให้บริการอีเมลออกอากาศดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย อีเมลใดๆ ที่คุณได้รับจากเราหรือในนามของเราจะมีตัวเลือกการเลือกไม่รับหรือยกเลิกการสมัครแสดงไว้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถเลือกไม่รับหรือยกเลิกการสมัครรับอีเมลในอนาคต หรือปรับการตั้งค่าการสมัครรับอีเมลจากเรา

ความปลอดภัย|| |181

We may employ security measures, including internal procedures and software and hardware solutions that are reasonably designed to help protect Your Personal Information from loss, unauthorized access, disclosure, alteration or destruction. We are committed to ensuring Your Personal Information is protected and will use industry-standard security measures, including Secure Socket Layer (SSL) technology, to do so.

เนื่องจากธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา อาจจำเป็นต้องระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ของเราและระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในเขตอำนาจศาลนอกอเมริกาเหนือหรือสหภาพยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในเขตอำนาจศาลเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจให้การปกป้องในระดับที่แตกต่างกัน โดยการใช้เว็บไซต์ คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเขตอำนาจศาลต่างประเทศดังกล่าว และรับทราบว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อระดับการป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันในเขตอำนาจศาลเหล่านั้น

อัปเดต

ในบางครั้ง เราอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยโพสต์ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน โดยการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการต่อไปหลังจากการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลใช้บังคับ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเพิ่มเติม หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

วันที่มีผลบังคับ: 13 มีนาคม 2016